biuro@gre.pl    Studio GRE Agnieszka Czerwińska. Częstochowa ul.Dekabrystów 25B lok.57

Cennik internetu

Cennik promocyjny obowiązuje dla umów zawartych od 2.09.2013 (włącznie). Klienci, którzy podpisali umowy przed 2.09.2013 obowiązują cenniki archiwalne (zobacz).

Cennik promocyjny - opłaty abonamentowe
Rodzaj umowyOpłata aktywacyjna (jedno stanowisko) [zł]Maksymalna przepustowośą łącza asymetrycznego [Mbit/s]Abonament brutto [zł]Kara umowna [zł]
RadiowoLAN

GRE

Umowa bezterminowa

150

lub

1

1 1 Mb/s 39,00 -
2 Mb/s 49,00 -
4 Mb/s 59,00 -
6 Mb/s 79,00 -
8 Mb/s 89,00 -

GRE12

Umowa terminowa - 12 miesięcy

100
lub
1
1 2 Mb/s 38,01 456,12
4 Mb/s 48,01 576,12
6 Mb/s 58,01 696,12
8 Mb/s 68,01 816,12

GRE24

Umowa terminowa - 24 miesiące

1
2 Mb/s 30,00 720
4 Mb/s 40,00 960
6 Mb/s 50,00 1200
8 Mb/s 60,00 1440

GRE36

Umowa terminowa - 36 miesięcy

 1 4 Mbit/s 30  1080
6 Mbit/s 39  1404
8 Mbit/s 45,01  1620,36
16 Mbit/s 65,01  2340,36
Opłaty za usługi dodatkowe
Rodzaj usługiOpłata brutto (zł)
Usługa serwisowa do 100zł
Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu 30zł
Zawieszenie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na okres do sześciu miesięcy 0zł
Wznowienie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet 0zł
Zmiana strony podmiotowej umowy 0zł
Usługa Wi-Fi podłączenie bezprzewodowe dodatkowych komputerów (innych urządzeń) w sieci lokalnej Abonenta 50zł
Usługa KARTA: Instalacja dodatkowej karty sieciowej 50zł
Usługa ROUTER: podłączenie więcej niż jednego komputera (innego urządzenia) w sieci lokalnej Abonenta przy użyciu kabla sygnałowego 50zł
Usługa zmiany lokalizacji zestawu instalacyjnego 70zł
Usługa demontażu sprzętu 50zł
Usługa zmiany zestawu instalacyjnego z 2,4 GHz na 5 GHz 50zł
Opłata za sporządzenie i przesłanie listem poleconym wezwania do zapłaty 10zł
Obniżenie opłaty abonamentowej (do wskazanej kwoty) w przypadku podłączenia Klienta w drodze polecenia stwierdzonego protokołem (1 miesiąc) 1zł
Adres zewnętrzny IP (o ile pozwalają na to warunki techniczne) 0zł
Wysokośą kary za udostępnienie łącza osobie nieuprawnionej bez zgody Operatora 500zł
Wysokośą kary za brak zwrotu sprzętu w terminie 350zł

Uwagi:

  1. Opcja GRE36 - dotyczy klientów podpisujących kolejną umowę terminową i posiadających uregulowane zobowiązania z tytułu poprzednich umów.
  2. W porze nocnej tj. w godzinach 0:00 - 8:00 prędkośą łącza zostaje zwiększona do maksymalnej przepustowości serwera, przy zachowaniu warunku płynnego działania łącza.
  3. Wysokośą opłaty aktywacyjnej, gdy klient posiada własny sprzęt - 1zł brutto.
  4. Niniejsza umowa nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Promocja jest ograniczona czasowo.
  6. Opłaty abonamentowe należy wnosią na nr konta 50 1020 1664 0000 3102 0023 8709, PKO BP.
  7. Opłaty zawierają 23% podatek od towarów i usług.
  8. Uruchomienie pakietu uzależnione jest od warunków technicznych.
  9. Wysokośą kary umownej pomniejsza się proporcjonalnie za każdy okres rozliczeniowy trwania umowy.