biuro@gre.pl    Studio GRE Agnieszka Czerwińska. Częstochowa ul.Dekabrystów 25B lok.57

Cennik archiwalny

Poniższy cennik dotyczy osób, które zawarły umowę przed 2.09.2013.

Cennik promocyjny - opłaty abonamentowe
Rodzaj umowyPrzepustowość (max.) 1)Opłata aktywacyjna brutto (zł) 2)Abonament brutto (zł)Kara umowna w przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta 3)

GRE24

Umowa na czas określony 24 miesięcy

1 Mb/s 1,00 34,00 600
2 Mb/s 1,00 38,01 700
4 Mb/s 1,00 48,01 900
6 Mb/s 1,00 58,01 1150
8 Mb/s 1,00 68,01 1300

GRE36

Umowa na czas określony 36 miesięcy

2 Mb/s 1,00 30,00 850
4 Mb/s 1,00 40,00 1150
6 Mb/s 1,00 50,00 1450
8 Mb/s 1,00 60,00 1700

GRE

Umowa na czas nieokreślony

1 Mb/s 150,00 39,00 -
2 Mb/s 150,00 49,00 -
4 Mb/s 150,00 59,00 -
6 Mb/s 150,00 79,00 -
8 Mb/s 150,00 89,00 -

Poniższy cennik dotyczy osób, które zawarły umowę przed 2.01.2013.

Cennik promocyjny - opłaty abonamentowe
Rodzaj umowyPrzepustowość (max.) 1)Opłata aktywacyjna brutto (zł) 2)Abonament brutto (zł)Kara umowna w przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta 3)

NET24

Umowa na czas określony 24 miesięcy

0,5 Mb/s 100,00 30,00 500
1 Mb/s 100,00 37,00 600
2 Mb/s 100,00 49,00 800
4 Mb/s 100,00 62,00 1000
6 Mb/s 100,00 77,00 1300

NET36-PRO

Umowa na czas określony 36 miesięcy

1 Mb/s 1,00 30,00 900
2 Mb/s 1,00 38,01 1100
4 Mb/s 1,00 48,01 1300
6 Mb/s 1,00 64,00 1900

NET

Umowa na czas nieokreślony

0,5 Mb/s 100,00 39,00 -
1 Mb/s 100,00 44,00 -
2 Mb/s 100,00 69,00 -
4 Mb/s 100,00 85,01 -
6 Mb/s 100,00 99,00 -

Poniższy cennik dotyczy osób, które zawarły umowę przed 4.05.2012.

Cennik promocyjny - opłaty abonamentowe
Rodzaj umowyPrzepustowość (max.) 1)Opłata aktywacyjna brutto (zł) 2)Abonament brutto (zł)Kara umowna w przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta 3)

NET24

Umowa na czas określony 24 miesięcy

0,5 Mb/s 100,00 30,00 500
1 Mb/s 100,00 37,00 600
2 Mb/s 100,00 49,00 800
4 Mb/s 100,00 62,00 1000
6 Mb/s 100,00 77,00 1300

NET36

Umowa na czas określony 36 miesięcy

0,5 Mb/s 1,00 30,00 800
1 Mb/s 1,00 37,00 900
2 Mb/s 1,00 49,00 1200
4 Mb/s 1,00 62,00 1550
6 Mb/s 1,00 77,00 1950

NET

Umowa na czas nieokreślony

0,5 Mb/s 100,00 39,00 -
1 Mb/s 100,00 44,00 -
2 Mb/s 100,00 69,00 -
4 Mb/s 100,00 85,01 -
6 Mb/s 100,00 99,00 -

Poniższy cennik dotyczy osób, które zawarły umowę przed 2.06.2011.

Opłaty aktywacyjne
Rodzaj umowyOkresPrzepustowość łącza (max.)Opłata brutto (zł)

Start

Pierwsza umowa na 24 miesiące 512 Kb/s 50
Bezterminowa 256 i 512 Kb/s 150
Pierwsza umowa na 24 m-ce 1Mb/s i 2Mb/s 200
bezterminowa 1Mb/s i 2Mb/s 300
gdy Klient posiada własny sprzęt 1

Replay

Zawarcie kolejnej umowy terminowej po upływie pełnego 24-miesięcznego okresu trwania poprzedniej umowy

24 m-ce 512Kb/s
1024Kb/s
2048Kb/s
1

Replay

Zawarcie kolejnej umowy terminowej przed upływem 24-miesięcznego okresu trwania poprzedniej umowy

24 m-ce 512Kb/s
1024Kb/s
2048Kb/s
1
Opłaty abonamentowe
Rodzaj umowyPrzepustowość (max.) w Kb/s [download/upload] 1)Częstotliwość pracy urządzeń (GHz)Opłata brutto (zł)Wysokość kary umownej w przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta 2)

Start24

Pierwsza umowa na czas określony 24 miesięcy

512/512 2,4 35,01 400
1024/512 5 45,01 400
2048/512 5 68,02 800

Start

Pierwsza umowa na czas nieokreślony

256/256 2,4 30,00 -
512/512 2,4 44,01 -
1024/512 5 70,00 -
2048/512 5 90,00 -

Replay

Kolejna umowa na czas określony

512/512 2,4 lub 5 33,00 300
1024/512 5 43,01 500
2048/512 5 63,00 700
Opłaty za usługi dodatkowe
Rodzaj usługiOpłata brutto (zł)
Usługa serwisowa do 50zł
Opłata za nieuzasadnione wezwanie serwisu 30zł
Zawieszenie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na okres do sześciu miesięcy 0zł
Wznowienie świadczenia usługi dostępu do sieci Internet 0zł
Zmiana strony podmiotowej umowy 0zł
Usługa Router podłączenie więcej niż jednego komputera (innego urządzenia) w sieci lokalnej Abonenta przy użyciu kabla sygnałowego 50zł
Usługa AP: podłączenie komputera (innego urządzenia) w sieci lokalnej Abonenta przy użyciu kabla sygnałowego 150zł
Usługa Wi-Fi podłączenie bezprzewodowe dodatkowych komputerów (innych urządzeń) w sieci lokalnej Abonenta 200zł
Usługa zmiany lokalizacji zestawu instalacyjnego 70zł
Usługa demontażu sprzętu 50zł
Usługa zmiany zestawu instalacyjnego z 2,4 GHz na 5 GHz 150zł
Opłata za sporządzenie i przesłanie listem poleconym wezwania do zapłaty 7zł
Obniżenie opłaty abonamentowej (do wskazanej kwoty) w przypadku podłączenia Klienta w drodze polecenia stwierdzonego protokołem (1 miesiąc) 1zł
Adres zewnętrzny IP (o ile pozwalają na to warunki techniczne) 0zł

Uwaga! Cennik obowiązuje od 1 września 2010!

Uwagi:

  1. W porze nocnej 0:00 - 8:00 prędkość łącza zostaje podwojona
  2. Wysokość kary umownej w przypadku rozwiązania umowy przez Abonenta lub z winy Abonenta przed upływem 24- miesięcznego okresu trwania umowy