biuro@gre.pl    Studio GRE Agnieszka Czerwińska. Częstochowa ul.Dekabrystów 25B lok.57

Dla klientów

Hosting i poczta

Skontaktuj się z nami

 

Informacje o zagrożeniach związanych ze świadczonymi usługami

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gre Marek Czerwiński informuje, iż  świadcząc usługi telekomunikacyjne przetwarza dane, do których zostało upoważnione przez klienta lub zostało zobowiązane poprzez przepisy prawa (w szczególności Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami  oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. j.t. Dz.U. 2002/101/926 z późniejszymi zmianami). Dane udostępnia wyłącznie podmiotom uprawnionym ustawowo.

Jednocześnie korzystający z dostępu do Internetu może dodatkowo chronić swoje dane osobowe  poprzez:

  • sprawdzenie czy serwis, z którego korzysta przestrzega obowiązującego prawa i chroni dane osobowe swoich użytkowników,
  • podawanie w formularzach tylko niezbędnych informacji o sobie,
  • nieupublicznianie przez użytkownika informacji np. w serwisach społecznościowych- mogą być one bezprawnie wykorzystane przez osoby trzecie,
  • sprawdzenie czy komunikatory korzystają z mechanizmów szyfrowania,
  • niepobieranie plików z nieznanych źródeł,
  • korzystanie tylko z pewnego oprogramowania,
  • sprawdzenie poprawności adresu URL podczas korzystania z bankowości internetowej oraz czy logowanie odbywa się przez protokół https,
  • stosowanie tylko silnych haseł oraz niezapisywanie ich na komputerze,
  • nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim, w szczególności przez pocztę elektroniczną,
  • używanie programów antywirusowych i zapór sieciowych.

Należy również pamiętać, że urządzenia telekomunikacyjne nie są zabawką i należy je chronić przed dziećmi.