biuro@gre.pl    Studio GRE Agnieszka Czerwińska. Częstochowa ul.Dekabrystów 25B lok.57

Oferta internetu bezprzewodowego

Nasza aktualna oferta cenowa:

Cennik promocyjny - opłaty abonamentowe
Rodzaj umowyOpłata aktywacyjna (jedno stanowisko) [zł]Maksymalna przepustowośą łącza asymetrycznego [Mbit/s]Abonament brutto [zł]Kara umowna [zł]
RadiowoLAN

GRE

Umowa bezterminowa

150

lub

1

1 1 Mb/s 39,00 -
2 Mb/s 49,00 -
4 Mb/s 59,00 -
6 Mb/s 79,00 -
8 Mb/s 89,00 -

GRE12

Umowa terminowa - 12 miesięcy

100
lub
1
1 2 Mb/s 38,01 456,12
4 Mb/s 48,01 576,12
6 Mb/s 58,01 696,12
8 Mb/s 68,01 816,12

GRE24

Umowa terminowa - 24 miesiące

1
2 Mb/s 30,00 720
4 Mb/s 40,00 960
6 Mb/s 50,00 1200
8 Mb/s 60,00 1440

GRE36

Umowa terminowa - 36 miesięcy

 1 4 Mbit/s 30  1080
6 Mbit/s 39  1404
8 Mbit/s 45,01  1620,36
16 Mbit/s 65,01  2340,36

Uwaga! Cennik obowiązuje od 2 września 2013!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym cennikiem.

Uwagi:

  1. Opcja GRE36 - dotyczy klientów podpisujących kolejną umowę terminową i posiadających uregulowane zobowiązania z tytułu poprzednich umów.
  2. W porze nocnej tj. w godzinach 0:00 - 8:00 prędkośą łącza zostaje zwiększona do maksymalnej przepustowości serwera, przy zachowaniu warunku płynnego działania łącza.
  3. Wysokośą opłaty aktywacyjnej, gdy klient posiada własny sprzęt - 1zł brutto.
  4. Niniejsza umowa nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Promocja jest ograniczona czasowo.
  6. Opłaty abonamentowe należy wnosią na nr konta 50 1020 1664 0000 3102 0023 8709, PKO BP.
  7. Opłaty zawierają 23% podatek od towarów i usług.
  8. Uruchomienie pakietu uzależnione jest od warunków technicznych.
  9. Wysokośą kary umownej pomniejsza się proporcjonalnie za każdy okres rozliczeniowy trwania umowy.

Jestem zainteresowany